Het begrip kapitaal kan op verschillende manieren worden gebruikt:

Het verband tussen de begrippen kapitaal, kapitaalgoederen en vermogen kunnen we demonstreren aan de hand van een (verkorte) balans van een handelsonderneming.


De kapitaalgoederen worden gevormd door de vaste activa en de vlottende activa.
Het kapitaal van de onderneming is de totale waarde van de kapitaalgoederen.
De kapitaalgoederen zijn gefinancierd met het vermogen van de onderneming. Dit vermogen is opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen.

Bij interestberekeningen kunnen we onderscheid maken tussen: