De kapitaalmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een lange looptijd.

Wie geld verkrijgt dat niet binnen een termijn van twee jaar terugbetaald hoeft te worden, begeeft zich op de kapitaalmarkt. Moet het geld eerder worden terugbetaald, dan bevindt men zich op de geldmarkt. De termijn van twee jaar is niet scherp, soms wordt ook wel een termijn van één jaar aangehouden.

De kapitaalmarkt bestaat ook weer uit een ingewikkeld geheel van allerlei deelmarkten.
We onderscheiden:

Zie ook:
- onderhandse vermogensmarkt
- openbare vermogensmarkt