Een kapitaalgoederen zijn productiemiddelen waarmee andere goederen worden vervaardigd.

Kapitaalgoederen worden tijden het productieproces ‘omgezet’ in andere goederen. We onderscheiden:

Het verband tussen de begrippen kapitaal, kapitaalgoederen en vermogen kunnen we demonstreren aan de hand van een (verkorte) balans van een handelsonderneming.


De kapitaalgoederen  worden gevormd door de vaste activa  en de vlottende activa .
Het kapitaal  van de onderneming is de totale waarde van de kapitaalgoederen.
De kapitaalgoederen zijn gefinancierd met het vermogen  van de onderneming. Dit vermogen is opgebouwd uit eigen vermogen  en vreemd vermogen .