Het just-in-time systeem is een logistiek systeem waarbij alle bewerkingen in de aanvoer volledig zijn afgestemd op de behoeften van de afnemer.

Voorbeeld
De supermarkt en de leverancier maken met elkaar afspraken over de minimale hoeveelheid van een bepaald product die op het schap aanwezig is. Er zullen vervolgens vaak kleine hoeveelheden worden afgeleverd, volkomen afgestemd op het patroon van de verkopen. Hierbij garandeert de leverancier levering volgens het afgesproken schema.