We kunnen verschillende soorten investeringsprojecten onderscheiden: