Investeringsbeslissingen betreffen de aanschaf van activa door een organisatie en de financiering daarvan.

Bij de beslissingen over het al dan niet doen van een bepaalde investering is van belang:

Een hulpmiddel bij de te nemen investeringsbeslissingen zijn de selectiecriteria:

Vraagstukken die bij de financiering van investeringen onder andere aan de orde komen zijn: