Investeringen geven de waarde van de aangeschafte activa weer.

Investeringen omvatten:
- de aanschaf van vaste activa
- de aanschaf van vlottende activa

Voorts onderscheiden we:

Zowel vervangingsinvesteringen als uitbreidingsinvesteringen hebben uiteindelijk als doel de continu¤teit van het bedrijf te verzekeren.