De introductiefase maakt deel uit van de productlevenscyclus.


Tijdens de introductieperiode moet het nieuwe product bewijzen, dat het in een bepaalde behoefte voorziet.

Het beleid van de producent is vooral gericht op de innovators. In de reclame wordt daarom de nadruk gelegd op de acceptatie van het nieuwe product. De prijs van het nieuwe product ligt vaak hoog. Er is nog betrekkelijk weinig concurrentie. Het product wordt in een gering aantal variëteiten op de markt gebracht. Door de hoge ontwikkelingskosten wordt (nog) geen winst gemaakt.

Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix