De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het verschil tussen bezittingen en schulden.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Lariks BV.

De intrinsieke waarde van deze bv is:
€ 500 miljoen (de waarde van de activa) minus € 280 miljoen (de totale schulden) = € 220 miljoen.

Merk op dat de intrinsieke waarde gelijk is aan het eigen vermogen.