De intrinsieke waarde per aandeel is gelijk aan het eigen vermogen gedeeld door het aantal geplaatste aandelen.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Lariks BV.De aandelen van deze bv hebben een nominale waarde van € 2.

De intrinsieke waarde van deze bv is € 220 miljoen.
Het aantal geplaatste aandelen is: 
€ 200 miljoen   = 100 miljoen.
€ 2
De intrinsieke waarde per aandeel is:
€ 220 miljoen   = € 2,20.
100 miljoen