Kenmerkend voor een intern verslag van een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap is de behandeling van het eigen vermogen op de balans.

We kunnen de volgende samenstellende delen van het eigen vermogen onderscheiden: