Interestkosten zijn de kosten die de verstrekkers van vermogen schadeloos stellen voor de tijd dat hun vermogen is aangewend in het productieproces.

Interest (of rente) stelt de verstrekker van het vermogen schadeloos voor de tijd dat hij géén gebruik kan maken van het vermogen.

Interestkosten vormen geen aparte kostensoort. De kosten van het ge¤nvesteerde vermogen maken deel uit van de verschillende kostensoorten. Er is immers vermogen ge¤nvesteerd in grond, voorraden en duurzame productiemiddelen. De interestkosten die hiermee zijn gemoeid, maken deel uit van de kostprijs van een product.

Zie ook:
- financieringskosten
- rentekosten