Inkomstenbelasting is een belasting over het inkomen van natuurlijke personen.

Iedereen die een inkomen heeft, moet hierover belasting betalen.

Om te bepalen hoeveel inkomstenbelasting iemand verschuldigd is, wordt het inkomen ingedeeld in drie soorten inkomsten. Een bepaalde inkomenssoort valt altijd binnen één van de drie ‘boxen’. Voor iedere box geldt een apart belastingtarief.

De boxen zijn de volgende.

Het inkomen uit aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld dividend. We spreken van een aanmerkelijk belang wanneer iemand ten minste 5% bezit van het aandelenvermogen van een BV of NV.