Financieringskosten stellen de bedrijfsleiding voor de volgende vraagstukken:

Voorbeeld
Een duurzaam productiemiddel heeft een economische levensduur van vijf jaar. De aanschafwaarde is € 50.000. De residuwaarde € 5.000. De rentekosten van dit duurzame productiemiddel bedragen 8% per jaar, berekend over het gemiddeld in dit duurzame productiemiddel ge¤nvesteerd vermogen.
Bereken de jaarlijkse interestkosten die voortvloeien uit het gebruik van dit duurzame productiemiddel.

Oplossing
gemiddeld ge¤nvesteerd vermogen =  
€ 50.000 + € 5.000   =  € 27.500
2
ingecalculeerde interestkosten = 0,08 × € 27.500 = € 2.200 per jaar.