Een informele vereniging is een vereniging die niet  volgens bepaalde juridische procedures is opgericht.

Voor de wet bestaat een informele vereniging niet. De wet kent uitsluitend de erkende vereniging, al wordt in de wet uitsluitend gesproken van ‘vereniging’.

Een van de consequenties van het ‘niet-bestaan’ van de informele vereniging is, dat bestuurders altijd aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.
Alleen wanneer men de vereniging heeft laten inschrijven in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel, kan de vereniging naast de bestuurders aansprakelijk gesteld worden voor de schulden.