Indirecte kosten zijn kosten die niet  zijn toe te rekenen aan één product, maar die ten behoeve van de hele productie zijn gemaakt.

Bij stukproductie worden de producten aangepast aan de specifieke wensen van de afnemer. Hierdoor zullen de kosten van iedere opdracht verschillen. De directe kosten maken zonder meer deel uit van de kostprijs.
Voor de indirecte kosten zal de bedrijfsleiding moeten bepalen op welke manier deze in de kostprijs terechtkomen. Ze zal dat doen aan de hand van vermoede of aangetoonde relaties tussen (delen van) directe en indirecte kosten. Zo lijkt het logisch om de indirecte kosten van het magazijn te verwerken in een opslagpercentage op de grondstoffen. De indirecte loonkosten van toezichthoudend personeel en van het management kunnen tot uiting komen in een opslag op de directe loonkosten.

Zie ook:
- opslagmethoden
- primitieve opslagmethode
- verfijnde opslagmethode