Indirecte distributie is de distributie die gebruikmaakt van tussenschakels als grossier en detaillist.

De indirecte keten wordt het meest toegepast bij consumentenproducten. Producten als margarine en wasmiddelen moeten bij zóveel detaillisten worden afgeleverd, dat het zelfs voor zeer grote producenten (Unilever) efficiënter is de distributie door grossiers te laten verrichten.

De figuur geeft inzicht in enkele distributiekanalen.


Zie ook:
- directe distributie
- plaatsbeleid
- marketingmix