Incidentele resultaten zijn opbrengsten en kosten die niet  rechtstreeks voortvloeien uit de ‘normale’ activiteiten van de desbetreffende onderneming.

Incidentele resultaten of buitengewone baten en lasten ontstaan onder andere bij de verkoop van vaste activa (gebouwen, transportmiddelen) of een deel van het bedrijf.