Het doel van ideële reclame is het veranderen van gedragingen of opvattingen.

Ideële reclame wordt vooral verspreid via de Stichting Ideële Reclame (SIRE).

Wanneer de marketingdoelstelling een (tijdelijke) vernietiging van de vraag is, spreken we van demarketing. Hierbij wordt het gedrag van de consument negatief be¤nvloed, omdat het gebruik van een bepaald product als ongewenst wordt ervaren. Voorbeelden zijn (waren): het optreden van ‘antibontcomités’, acties tegen proeven met dieren en acties van Greenpeace tegen de walvisvangst.

Zie ook:
- promotiebeleid
- marketingmix