Een hypotheek is een recht dat de eigenaar van een onroerende zaak aan een schuldeiser heeft verstrekt als zekerheid voor de aflossing en rentebetaling van zijn schuld.

Blijft de geldnemer in gebreke met het betalen van interest en aflossingen dan mag de geldgever deze vorderingen verhalen door de woning te (laten) verkopen.
Gezinnen financieren met behulp van een hypothecaire lening hun woning, waarbij de woning als zekerheid dient.

Van de vele mogelijkheden waarop een hypothecaire lening kan worden afgelost, noemen we: