Huurkoop is een vorm van koop op afbetaling waarbij het eigendom pas na het voldoen van de laatste termijn overgaat op de koper.