Hulpstoffen zijn productiemiddelen die nodig zijn bij de voortbrenging, zonder dat die productiemiddelen ‘terug te vinden’ zijn in het product.

Voorbeeld
In brood treffen we wel de grondstof (tarwemeel) aan, maar niet de hulpstoffen zoals de smeerolie van de mengmachine.