Hoeveelheidsverschillen of efficiŽntieverschillen houden in dat de werkelijk gebruikte hoeveelheid grondstoffen en arbeidsuren niet gelijk is aan de toegestane hoeveelheid.

De waarde van een efficiŽntieverschil kan op de volgende manier worden gevonden:

Voorcalculatie: SH × SP
Nacalculatie: WH × SP
EfficiŽntieverschil:        (SH - WH) × SP  

Betekenis van de symbolen:
SH  standaardhoeveelheid
WH  werkelijke hoeveelheid
SP  standaardprijs

Voorbeeld
MERAUKE NV beschikt ten behoeve van de vervaardiging van het massaproduct Ponti over de volgende gegevens.

Het efficiŽntieverschil op grondstoffen vinden we als volgt:
Toegestaan
grondstofverbruik
(SH) :
 14.100 × 21 kg =   296.100 kg  
Werkelijk
grondstoffenverbruik
(WH) :
  300.000 kg  
Nadelig efficiëntieverschil: 3.900 kg   × € 0,29 = € 1.131