Het verband tussen de rentabiliteit eigen vermogen, de rentabiliteit totaal vermogen en de kosten vreemd vermogen (interest vreemd vermogen) wordt met de volgende formule weergegeven:

REV = RTV + (RTV - IVV)   VV 
EV 

De verhouding    VV    wordt de hefboomfactor genoemd.
EV 

Zie ook:
- rentabiliteit eigen vermogen
- rentabiliteit totaal vermogen
- hefboomeffect