Het hefboomeffect is het verschijnsel, dat wanneer de kosten van vreemd vermogen lager zijn dan de rentabiliteit van het totale vermogen, de rentabiliteit van het eigen vermogen groter wordt dan de rentabiliteit van het totale vermogen.

Voorbeeld
Van een bedrijf zijn de volgende balansen per 1 januari en per 31 december gegeven.


Volgens de resultatenrekening is aan de verschaffers van vreemd vermogen € 15.000 interest betaald.

Het gemiddeld totaal vermogen is:
 490.000 +  590.000   = € 540.000.
2
Het gemiddeld eigen vermogen is:
 210.000 + 0,5 ×  120.000   = € 270.000.
2
Het gemiddeld vreemd vermogen is:
 280.000 +  260.000   = € 270.000.
2