De groeifase maakt deel uit van de productlevenscyclus.

De afzet vertoont in de groeifase een snelle toename. De prijs wordt wat lager gesteld om nieuwe kopers te trekken. Steeds meer concurrenten betreden de markt. Afhankelijk van het soort product wordt het aantal productvariëteiten groter. In de reclame komt de nadruk vooral te liggen op het bereiken van een grotere merkbekendheid. De winst neemt snel toe, vooral omdat de grotere productie tegen lagere kosten per eenheid product gebeurt.


Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix