Goodwill is het bedrag dat bij overname van een bedrijf extra betaald moet worden boven de waarde van het eigen vermogen van dat bedrijf.