Goederen zijn alle stoffelijke (fysieke goederen) en onstoffelijke middelen (diensten) waarmee in de behoeften kan worden voorzien.