De gerealiseerde omzet is de werkelijk in een periode behaalde omzet.

Deze omzet kan alleen ná een bepaalde periode worden bepaald. Er is daarom sprake van een nacalculatie.

Schematisch kan voor een handelsonderneming het verband tussen omzet, inkoopwaarde van de omzet en brutowinst als volgt worden weergegeven.