De gerealiseerde brutowinst is de werkelijk op de verkoop behaalde brutowinst.

Deze brutowinst kan alleen ná de verkoop worden bepaald. Er is daarom sprake van een nacalculatie.

Schematisch kan de berekening van de gerealiseerde brutowinst van een handelsonderneming als volgt worden weergegeven.