Een geprojecteerde balans geeft een overzicht van de verwachte waarden van de activa en passiva van een bedrijf aan het eind van een bepaalde periode.

Met behulp van een liquiditeitsbegroting en een resultatenbegroting kan een opstelling worden gemaakt van de verwachte  balans aan het eind van de beschouwde periode. We spreken dan van een geprojecteerde of begrote balans.