Het gemiddeld geĻnvesteerd vermogen is gelijk aan het gemiddelde van de grootte van het geĻnvesteerde vermogen aan het begin en aan het eind van de beschouwde periode.

Voorbeeld
Een duurzaam productiemiddel heeft een economische levensduur van vijf jaar. De aanschafwaarde is € 50.000. De residuwaarde is € 5.000.

Het gemiddeld geĻnvesteerd vermogen gedurende de gehele levensduur van vijf jaar is:
€ 50.000 + € 5.000   = € 27.5000
2