De geldnemer is degene die geld inleent (de schuldenaar).

Zie ook:
- geldgever