De geldmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een korte looptijd.

De partijen die op de geldmarkt opereren zijn grotendeels dezelfde als die op de kapitaalmarkt. Gezinnen, bedrijven en overheden kunnen bijvoorbeeld enkele maanden lang geld missen en zoeken voor die termijn een belegging. Andere gezinnen, bedrijven en overheden hebben voor enkele maanden geld nodig en kunnen op de geldmarkt lenen.

Zie ook:
- kort vreemd vermogen
- kapitaalmarkt