Functioneringsgesprekken zijn open gesprekken tussen de werknemer en diens direct leidinggevende.

Beide gesprekspartners kunnen aangeven wat hun mening is over de diverse aspecten van de werkzaamheden. Kritiekpunten, verbeteracties, wensen en tevredenheidsbetuigingen kunnen onderling worden uitgewisseld. Aan het slot van het gesprek kunnen afspraken worden gemaakt om zaken te verbeteren. Datgene wat in een functioneringsgesprek besproken is, blijft tussen de twee gesprekspartners.

Zie ook:
- beoordelingsgesprek