In een functionele organisatie heeft men een afdelingsstructuur ontworpen waarin elke afdeling zich bezighoudt met één bepaalde bedrijfsfunctie.

Het schema geeft een voorbeeld van een functionele organisatie.


Zie ook:
- organiseren
- organisatiestructuur
- organogram
- lijnorganisatie
- lijn-staforganisatie