Het financieringsresultaat bestaat uit het verschil tussen de betaalde interest (de interestlasten) en de ontvangen interest (de interestbaten).