Niet-commerciële organisaties hebben in beginsel dezelfde financieringsmogelijkheden als commerciële organisaties. Instellingen als ziekenhuizen en universiteiten kunnen allerlei leningen sluiten, bankkredieten opnemen, leverancierskrediet genieten, bedrijfsmiddelen leasen, hypothecaire leningen aangaan enz.

Zie ook:
- investeringsbegroting
- liquiditeitsbegroting niet-commerciële organisaties
- staat van baten en lasten
- staat van meer en minder
- lump-sum-financiering
- onroerende-zaakstichtingen