Financial lease is een vorm van leasing die gekenmerkt wordt door een onopzegbaar contract met een lange looptijd.

Als regel komt de looptijd overeen met de (verwachte) economische levensduur van het productiemiddel.
De lessee (de huurder) heeft het economisch eigendom en draagt ook alle risico’s die aan het object zijn verbonden. Hij betaalt alle onderhoudskosten, de verzekeringskosten enz.
In de periodiek te betalen leasetermijnen zijn alleen vergoedingen begrepen voor afschrijving en interest (en uiteraard voor een stukje winst ten behoeve van de lessor - de verhuurder).

Een vorm van financial lease is:
- sale and lease back