De fifo-methode is een wijze van bepaling van het perioderesultaat in een handelsonderneming in het geval dat de inkoopprijzen steeds veranderen.

De fifo-methode (first in, first out) gaat er bij de berekening van de (bruto)winst van uit, dat de eerst ingekochte partij het eerst wordt verkocht.

Voorbeeld
Een handelsonderneming beschikt aan het begin van het boekjaar dat op 1 januari begint over een magazijnvoorraad van 20.000 kg CAAL, inkooprpijs € 7,26 per kg.
In januari vinden de volgende activiteiten plaats:

Alle genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting. De brutowinst bij toepassing van de fifo-methode vinden we als volgt:
Gerealiseerde omzet     32.000 × € 8,80 =         € 281.600
Inkoopwaarde omzet  20.000 × € 7,26 = € 145.200    
  12.000 × € 7,59 = €   91.080  
        - 236.280
Gerealiseerde brutowinst     €     45.320

Zie ook:
- vaste verrekenprijs
- lifo-methode