Factoring is een vorm van financiële dienstverlening, waarbij de vorderingen op de afnemers van een onderneming worden overgenomen.

In de meest vergaande variant van factoring betaalt de factor direct na het ontstaan van de vordering al uit aan de leverancier. De inning van de vordering bij de afnemer is vervolgens de zorg van de factor.
Uiteraard brengt de factormaatschappij kosten in rekening bij de leverancier voor de verrichte dienstverlening.

Voor het incasseren van vorderingen bestaan ook gespecialiseerde incassobureaus.