De fabricagekostprijs omvat de kosten die uitsluitend betrekking hebben op de vervaardiging van goederen, zoals grondstoffen, arbeidskosten van productiemedewerkers en toezichthoudend personeel, en machinekosten.

Het kan zinvol zijn onderscheid te maken tussen:

Voorbeeld
Een bedrijf produceert en verkoopt de drank Puni. De begrote normale productie en afzet is 8.000.000 pakjes per jaar. De verwachte productie en afzet bedragen 8.800.000 pakjes. De hierbij behorende kosten zijn:

- toegestane constante fabricagekosten     € 1.600.000
- toegestane constante verkoopkosten € 1.200.000
- toegestane variabele fabricagekosten € 3.520.000
- toegestane variabele verkoopkosten € 2.000.000


Fabricagekostprijs: Ck  +  Vk  =  €1.600.000  +  €3.520.000
Np Bp 8.000.000 8.800.000

= € 0,20 + € 0,40 = € 0,60

 

Commerciële kosten: Ck  +  Vk  =  € 1.200.000  +  € 2.000.000
Np Bp 8.000.000 8.800.000

= € 0,15 + € 0,23 = € 0,38

Commerciële kostprijs: = € 0,60 + € 0,38 = € 0,98

Betekenis gebruikte symbolen:
Ck  totale constante kosten
Vk  totale variabele kosten
Np  normale productie en afzet
Bp  begrote productie en afzet