Externe bronnen zijn door anderen verzamelde gegevens.

Gegevens die voor een bedrijf van belang kunnen zijn, vinden we bijvoorbeeld in de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de Kamers van Koophandel en branche-organisaties.

Zie ook:
- desk research
- field research
- marktonderzoek