Een externe balans is een balans die is opgesteld om derden (dat is iedereen met uitzondering van de bedrijfsleiding) van informatie over de desbetreffende organisatie te voorzien.

Een dergelijke balans maakt deel uit van de jaarrekening.

De figuur geeft een zeer vereenvoudigde opstelling van een balans.