Experimenten zijn een vorm van field research waarbij wijzigingen in de marketingmix op kleine schaal in de praktijk worden uitgeprobeerd.

Het doel van een experiment is het opsporen van ‘oorzaak-gevolg’ verbanden.
Bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er wanneer de verpakking van een product wordt gewijzigd?’

Dit kan bijvoorbeeld worden onderzocht door de verpakking van een product te wijzigen en een groep kopers vervolgens te laten aangeven aan welke verpakking de voorkeur wordt gegeven; vervolgens wijzigt men de verpakking opnieuw en laat men een groep kopers weer kiezen.

Zie ook:
- desk research
- marktonderzoek