Een erkende vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel.

Een erkende vereniging mag niet  als doel hebben ‘het verdelen van winst onder haar leden’.

De belangrijkste kenmerken van een erkende vereniging zijn: