Bij enkelvoudige interest wordt alleen interest berekend over het oorspronkelijke kapitaal.

We veronderstellen dat de berekende interest aan het eind van de afgesproken renteperiode (meestal een jaar) direct wordt afgerekend. Zonder verdere toelichting is een gegeven interestpercentage altijd een percentage per jaar.

Voorbeeld
De heer De Groot leent op 1 januari 2002 € 25.000 van een bank. De afspraak is dat hij elk jaar op 31 december 7% interest betaalt over de schuld in het afgelopen jaar. Verder wordt afgesproken dat hij elk jaar, eveneens op 31 december, € 5.000 aflost.

Op 31 december 2002 zal De Groot een bedrag aan interest betalen van 7% van € 25.000 =€ 1.750.
Op 31 december 2003 zal hij een bedrag aan interest betalen van 7% van € 20.000 = € 1.400.

Uiteraard kan enkelvoudige interest ook over gedeelten van een jaar worden berekend.
Als de rente over de eerste vijf maanden van een lening van € 25.000 tegen een interest van 7% wordt berekend, is de interestvergoeding als volgt:

€ 25.000  ×    7     ×    5      = € 729,17.
 10   12 

De laatste berekening is eenvoudig om te zetten in de algemene formule voor de enkelvoudige interest:
Enkelvoudige Interest = Kapitaal × Percentage × Tijd
of in symbolen:
EI = KPT