De emissiekoers is de prijs waartegen aandelen of obligaties door de organisatie die deze ‘stukken’ uitgeeft, worden ‘verkocht’ bij plaatsing van deze effecten.

Deze koers kan zijn:

Bij het plaatsen (of emitteren) is het niet noodzakelijk dat de emissiekoers (of uitgiftekoers) gelijk is aan de nominale waarde. Als dat wel zo is, zegt men dat de obligaties of de aandelen pari zijn geplaatst. Is de emissiekoers hoger dan de nominale waarde dan zijn de stukken boven pari geplaatst en is er sprake van een agio. Ook mogelijk is plaatsing onder pari, er is dan een disagio.

Opmerking:
Plaatsing van aandelen met een disagio is uitsluitend toegestaan als een bank(consortium) de gehele emissie overneemt en vervolgens plaatst onder het publiek. De minimale koers kan dan 94% zijn.