Een emissie is de uitgifte van aandelen of van obligaties.

Bij een emissie ontvangt de emitterende organisatie in de regel gelden van degene die de desbetreffende aandelen of obligaties koopt.

Een emissie kan gebeuren:

De emissie gebeurt tegen een hogere prijs dan de nominale waarde.

Opmerking:
Plaatsing van aandelen met een disagio is uitsluitend toegestaan als een bank(consortium) de gehele emissie overneemt en vervolgens plaatst onder het publiek. De minimale koers kan dan 94% zijn.