Eindwaarde van één bedrag
De eindwaarde van een kapitaal dat tegen samengestelde interest uitstaat vinden we door de in iedere periode verdiende rente aan het kapitaal uit de voorgaande periode toe te voegen.

In formule:
En = B × (1 + i )n
Hierin hebben de symbolen de volgende betekenis:
En   de eindwaarde na n perioden
B  het kapitaal dat aanvankelijk wordt ingelegd
i  het interestperunage
n  het aantal perioden dat een bedrag tegen interest uitstaat

Voorbeeld
Een kapitaal van € 1000 dat tegen 5% samengestelde interest uitstaat, is na vijf jaar aangegroeid tot € 1.000 × 1,055 = € 1.276,28.

Eindwaarde van een aantal gelijke bedragen
De eindwaarde van een rente is de waarde van een aantal gelijke bedragen (termijnen) (inclusief samengestelde interest) op een bepaald tijdstip.

Voorbeeld
Mevrouw Oud heeft op 1 januari van de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 telkens een bedrag van € 5.000 op een spaarrekening gezet. De bank vergoedt 4% interest per jaar. De jaarlijkse interest wordt aan het spaartegoed toegevoegd.
Hoe groot is het saldo op 31 december 2004 na rentebijschrijving?

We gebruiken de volgende formule
E = T  ×   (1+i )× {(1+i )^n - 1}
i
E    eindwaarde
T  de waarde van elke termijn
i  perunage
n  het aantal perioden van de langstlopende termijn

Invulling geeft:
E = € 5.000 ×   1,04×(1,04^4 - 1)   = € 5.000 × 4,4163236 = €  22.081,62
0,04